Copyright beleid

Alles op https://allesoverchakras.nl (hierna ‘deze website’) mag onder drie voorwaarden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, internet of andere communicatie:

Voorwaarde 1: Plaats een verwijzing naar https://allesoverchakras.nl of naar de relevante bronverwijzing die geplaatst is op deze website.

Voorwaarde 2: Gebruik je eigen woorden om de inhoud van deze website te communiceren. Maximaal vijf zinnen als citaat zijn toegestaan per communicatie, voor meer citaten dient per e-mail toestemming gevraagd te worden (zie onderaan deze pagina voor email-adres).

Voorwaarde 3: Mix de kennis die je overneemt van deze website met je eigen originele content (inhoud), waarbij je communicatie minstens 75% eigen originele content moet bevatten.

Disclaimer

De op deze website opgenomen kennis en informatie is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en mag op geen enkele wijze als instructie voor toepassing, therapie of als diagnose in medische zin opgevat worden.

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld, maar toepassing van chakra, mantra, visualisatie, concentratie en meditatie gerelateerde oefeningen en/of het innemen van kruiden door een individu is altijd maatwerk en dient daarom worden afgestemd door middel van persoonlijk advies van een deskundige.

Een deskundige voor meditatie, mantra, visualisatie of concentratie oefeningen kan een meditatie-leraar of mantra-instructeur zijn. Voor het innemen van kruiden of andere toepassing van zogenoemde ‘chakra healing’, genezing door oefeningen met het energetisch of subtiele lichaam of andere alternatieve geneeswijze kan een arts of alternatief therapeut geraadpleegd worden.

Het toepassen van de informatie op deze website is daarom geheel voor eigen risico van de bezoeker/lezer. De auteurs en beheerders van deze website kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of andere effecten die betrokkenen zouden opdoen door het toepassen van kennis op deze website.

Cookie Beleid (EU)