The Serpent Power (boekrecensie en webshops)

Eerste Engelstalige boek over chakra's

Door Arthur Avelon (Sir John Woodroffe) Taal: Engels

De eerste boeken over tantra, kundaliní en chakra’s

Dit is een boeiend en heel informatief boek maar de opbouw en taal zijn niet eenvoudig te vatten, zelfs niet voor degene die al bekend zijn met deze onderwerpen. Toch ben ik blij dat ik door heb gezet. Dit boek is namelijk een historische klassieker op het gebied van kundaliní yoga, tantra en chakra’s. Bovendien staat het vol met goede informatie rechtstreeks en zo correct mogelijk overgenomen uit de originele geschriften. 

Onderaan dit artikel kun je gemakkelijk een aantal online boekwinkels vergelijken. Het boek is zowel in geprinte versie en voor een heel lage prijs als epub ebook te vinden. De enige gratis pdf versie die ik  online heb gevonden was van matige kwaliteit.

De auteur, Sir John Woodroffe, was een hoge rechter in dienst van de Britse overheid in India. In zijn vrije tijd studeerde hij Sanskriet. Op deze manier werd de eerste Westerse deskundige op het gebied van Tantrische teksten en dus ook over chakra’s. Hij publiceerde onder pseudoniem Arthur Avalon. In deze periode werd Tantra ook in India veel verkeerd begrepen en juist daarom was zijn werk zo belangrijk1

Sir John Woodroffe, de eerste Westerse Tantra onderzoeker.

Eerste vertalingen van Sanskriet werken over chakra’s

In dit boek bespreekt Woodroffe twee vertalingen, die van the Sat-cakra-nirūpana van Pūrṇānanda Yati (uit jaar 1550) and the Paduka-Pancaka. De eerstgenoemde gaat grotendeels over de chakra’s en vertaalt hij als: “Omschrijvingen van een Onderzoek naar de zes Lichamelijke Centra”.  

Voor lange tijd was dit de enige Engelse vertaling van een werk over chakra’s. De inhoud heeft een enorme invloed gehad op de kijk op chakra’s in de Westerse samenleving. In zijn eerdere werken noemt Woodroffe de chakra’s al wel. Als hij er over doorvraagt bij een van de pandits krijgt hij te horen dat dit geheime kennis is (dus alleen bedoeld voor geïnitieerde). Het heeft dan ook tientallen jaren geduurd voordat de auteur een manuscript in handen kreeg dat de chakra’s uitvoerig behandelt. 

In Woodroffe’s zijn tijd had de Theosofische beweging al verschillende artikelen en boeken gepubliceerd over chakra’s en ook had Swami Yogananda dit onderwerp al naar het Westen gebracht. Woodroffe’s aanpak is te bewonderen, vooral omdat hij zoveel mogelijk bij de geschriften blijft. Hij noemt bijvoorbeeld wel vergelijkingen tussen het energetisch lichaam met de anatomie van het fysieke lichaam, maar dat is pas aan het einde van het boek.

Introductie in bronteksten

Hij noemt in het begin van het boek al dat het van belang is om voldoende achtergrondkennis te hebben over tantra om dit boek echt geheel te doorgronden. In de eerste hoofdstukken herhaalt Woodroffe zijn eerdere bevindingen uit zijn eerdere boeken. De sanskriet termen vliegen om je oren.

Woodroffe gaat in rap tempo door de meest essentiële kennis van de Indiase mystiek heen. Helaas neemt hij je niet bepaald bij de hand in zijn waanzinnige begrip van deze traditie. Desalniettemin kun je er veel van leren en is het ook erg leuk om te lezen (zolang je maar niet alles probeert te onthouden (-;)

Het energetisch lichaam

Woodroffe neemt je mee in zijn beschrijvingen van het energetisch lichaam en noemt de belangrijkste nadi’s (dit zijn een soort van aders voor de levensenergie (prāṇa). Hij beaamt dat er verschillen bestaan in beschrijvingen van het energetisch lichaam. De meeste namen van de nadi’s overlappen in de verschillende beschrijvingen zoals de Sushumna die door het midden loopt en de meest centrale nadi is.

In sommige bronnen vindt hij de zogenaamde Ida en Pingala afwisselend van links en rechts kronkelen van de Sushumna (zoals op de voorkant van het boek). In andere bronnen buigen deze twee nadis in een boog af naar de neusgaten of naar de Ājñā chakra. De Mūlādhāra (wortel) chakra is de wortel is van de Sushumna nadi en wordt bij de wortel van alle nadis (Kanda nadi) geplaats. 

Hij verwijst ook naar de beschrijvingen van chakra’s in de YOGAKUṆDALĪ UPANISHAD uit de KṚSHṆA-YAJURVEḌA. Dit is van de weinige Upanishads waarin een korte beschrijving bestaat van chakra’s als focuspunten van meditatie.

Hatha and Kundaliní Yoga

In het gedeelte over ‘practice’ (yoga: laya yoga) gaat Woodroffe uitvoerig in op aspecten van kundaliní yoga, mantras, pranayama, asanas. Het is verfrissend om over Hatha Yoga te lezen van iemand die werkelijk direct bekend is met de oorspronkelijke geschriften. 

In het gedeelte over beoefening noemt Woodroffe een hele lijst van instructies uit de geschriften. De zeven stadia van Hatha Yoga uit de yoga kundaliní upanishads komen voorbij. Woodroffe geeft de oorspronkelijke bedoelingen en betekenis stap voor stap weer. Het woord Hatha komt volgens hem van Ha (zon) en Tha (maan). 

Pranayama heeft als bedoeling the prāṇa (levensenergie) en de apāna vāyu (neerwaartse wind die eliminatie regelt) te harmoniseren. Het doel hiervan om deze twee prāṇa’s te laten versmelten in de Sushumna nadi.

In de meeste boeken wordt pranayama vertaalt als adembeheersing, maar volgens Woodroffe ligt de betekenis in twee woorden prana en ayama. Hierbij betekent prana inderdaad “adem”, maar ayama “lengte, opstijgen, verlenging of expansie”. Het doel is en blijft de mind onder controle te krijgen. Zodra de adem gereguleerd is in een ritmische beweging, dan volgt ook de mind deze harmonie en komt dus tot rust. 

Ook legt hij in detail uit hoe bepaalde āsanas bedoeld waren om de kundaliní op te wekken of om de prāṇa vāyu en apāna prāṇa, te harmoniseren. Maar het uiteindelijke doel van al deze yoga is duidelijk: het begeleiden van de prāṇa naar de sushumna nadí. Verder vind je uitgebreide beschrijvingen van wat kundaliní is. Het begrip wordt uitgebreid in de context beschouwd van andere begrippen zoals de vijf soorten prāṇa‘s. 

Vertaling boek over chakra’s

Woodroffe deelt zijn kennis over chakra’s en hun rol in het opwekken van de kundaliní. Zo legt hij uit met welke visualisaties de godinnen uit de Indiase religies in de chakra’s worden geplaatst. Ook verwijst hij  naar de lotusbladeren die zich om de chakra’s heen bevinden. Deze representeren de aftakkingen van de chakra’s naar de nadi’s en de zogenaamde bhava’s (gevoelens, buien of rollen die men speelt).

Zo worden de vier bladeren rondom de Mūlādhāra chakra met vier typen van gelukzaligheid bedekt. De wetenschap van de matras wordt ook in samenhang met de chakra’s besproken. Alle vijftig klanken en vormen van van de letters uit het Sanskriet horen bij specifieke chakra’s.

De auteur noemt de kundaliní zowel als opgaande als neergaande energiestroom. Het model dat nu in het Westen zo bekend is geworden behandelt de kundaliní als een energie die van beneden naar boven in het fysieke lichaam stroomt.

Het begint in een aardse energie in de Mūlādhāra chakra en beweegt naar steeds subtielere en ‘hogere’ chakra’s stroomt. Uiteindelijk komt de energie op een hoogtepunt waarin het alles transcendeert in de Sahasrāra chakra. In andere minder bekende modellen is de kundaliní echter een neerwaartse stroom.

Chakra’s, zenuwen en klieren

Hij benoemd kort maar wel duidelijk dat de chakra’s zich niet in het fysieke lichaam bevinden, maar in het energetisch lichaam. Dit subtielere lichaam is wel verbonden is met het stoffelijk lichaam. Het is in zo’n omvangrijk boek makkelijk om over deze woorden heen te lezen. In de latere hoofdstukken schenkt hij namelijk ook veel aandacht aan vergelijkingen tussen de chakra’s en de fysieke fysiologie van de klieren en zenuwen. 

Zo noemen de tantrische bronnen dat er bij de de chakra’s veel nadi’s samenkomen (nadi’s zijn kanalen voor de prāṇa). Nu blijken er in het fysieke lichaam op de locaties van de chakra’s inderdaad ook veel zenuwen en ook klieren bij elkaar te komen.

Het is dan natuurlijk verleidelijk om deze nadi’s te vertalen als zenuwen. Verbanden tussen de chakra’s en de klieren die dichtbij de knooppunten liggen zijn dan ook makkelijk gelegd. Zal dit de reden zijn waarom op we deze verbanden zoveel tegenkomen in de New Age visies over chakra’s? 

Doel van de chakra’s: healing of verlichting?

Is het dan een interessante, maar dus geheel Westerse toevoeging dat chakra’s vandaag de dag worden gebruikt voor healing van klieren en zenuwen? Hoewel dit een fantastische neveneffect zouden kunnen zijn, was dit niet het doel van chakra meditaties. Het opwekken en begeleiden van de kundaliní energie om daarmee Moksha (bevrijding, verlichting) te bereiken was en is het doel.

Dat chakra zoveel worden geassocieerd met healings kan komen omdat er in de Sat-cakra-nirūpana inderdaad verwijzingen staan naar gezondheidsvoordelen. Bijvoorbeeld meditatie op de Mūlādhāra zou gezondheidsvoordelen opleveren maar er staat niet in detail welke (in dit artikel op dit blog kun je er wel meer over lezen).

Achterin het boek vind je een gehele vertaling van de Sat-cakra-nirūpana. Deze verhandeling is een zeer gedetailleerde begeleide meditatie of misschien eerder bedoeld als een overzicht van verschillende chakra meditaties? In de tekst worden de vijf elementen, veel symbolen, goden, godinnen en klanken in de chakra’s geplaatst.

Ik ben blij dat ik dit boek heb doorgenomen. Het is meer een naslagwerk voor de liefhebber. Dit boek is dan ook niet zozeer een fijn leesboek en ook geen handboek voor meditatie, tantra of yoga.

Het is een historisch klassieker voor iedereen de meer over de oorspronkelijke vormen van Tantra en Kundaliní Yoga wilt weten. Vooral voor yoga leraren en andere mensen met diepe interesse in Indiase spiritualiteit is dit echt een aanrader!

Juist doordat hij zo dicht bij de originele geschriften blijft is de informatie in dit boek waardevol en op een bepaalde manier niet gebonden aan tijd. Anderzijds is het onderzoek naar de oude Tantrische geschriften gewoon doorgegaan de afgelopen 100 jaar.

Als je een meer recentelijk boek wilt lezen over Tantra, dan kan ik je aanraden even de recensie van Tantra illuminated te lezen.

The Serpent Power kopen?

The Serpent Power van Sir John Woodroffe is te koop via verschillende online bookshops. De prijzen van deze online bookshops veranderen regelmatig. Om te kijken wat nu de beste deal is kun je het beste even op de onderstaande links klikken.

Het leuke van de boekhandel Libris is dat je met je online aankoop ook lokale kleinere fysieke boekwinkels ondersteunt. The Serpent Power kun je via deze link bestellen op libris.nl.

Ook de grotere internationale webshops verkopen het boek. Op amazon.nl vind je het boek via deze link. Ook bol.com verkoopt deze klasieker. Het leuke van bol.com is dat het via deze link ook tweedehands aangeboden wordt door particulieren. 

Verder biedt bol.com The Serpent Power ook voor een hele lage prijs als ebook aan. Omdat dit boek een echt naslagwerk is vol met informatie kan een ebook praktisch zijn: met een zoekfunctie kun je namelijk makkelijker details terugvinden (-;. Ik vond op internet ook ergens een gratis pdf versie maar die was was van matige kwaliteit en was ingescand en had dus geen zoekfunctie.

Een ebook kan hier handig zijn omdat dit naslagwerk 600 pagina’s bevat en een indeling en opbouw heeft die matig is te noemen in verhouding met de uitmuntende en gedetailleerde informatie. 

Op deze manier kun je ontspannen door de hele berg aan gedetailleerde info heen lezen terwijl je weet dat je alles makkelijk terug kan vinden.

Geniet van de studie, yoga en meditatie

Chakra Indeling in de eerste vertaling van Sanskriet werken over chakra's
De chakra symbolen op de cover van het ebook van The Serpent Power.
Bronnen, links naar websites en boekrecensies met webshop vergelijkingen:
  1. Volgens Phil Hine in deze postcast[]

Leave a Comment